AGENCJA
SPORTOWO
REKREACYJNA

 

 

SPORT
ZABAWA
WYPOCZYNEK

 PANTA RHEI - Pływanie niemowląt BOBAS - Program zajęć


 

Na zajęciach Szkoły Pływania dla dzieci i niemowlat BOBAS rodzice z dziećmi realizują autorski program nauczania pływania dostosowany do wieku dzieci i uwzgledniający możliwości psycho - ruchowe dzieci. Program zajęć zawiera ćwiczenia stymulujace rozwój dziecka z wykorzystaniem prawidłowych pozycji ułożeniowych i chwytów, ćwiczenia z adaptacji w środowisku wodnym (polewania, zanurzenia, poślizgi podwodne), ćwiczenia wypornościowe, kontroli ciała w wodzie, lokomocyjne, oddechowe, skoki do wody oraz elementy samoratownictwa. Ważnym elementem zajęć są zabawy integracyjne oraz zabawy z wykorzystaniem kolorowych przyborów. Umiejetne połączenie ćwiczeń pływackich, zabaw w wodzie z wykorzystaniem kolorowych przyborów, zabaw integracyjnych z innymi uczestnikami zajęć sprawia że dzieci szybko i naturalnie oswajają się z wodą, nabywają nowe umiejętności w środowisku wodnymi i uczą się pływać. 

Ćwiczenia są dostosowane do wieku i możliwości psycho-ruchowych dzieci. Uczymy i oswajamy z wodą w tempie dziecka, z elastycznym podejściem nakierowanym na dziecko. Możemy zrobić następny krok gdy maluch jest do tego gotowy i posiada niezbędne umiejętności.


Program lekcji zawiera:

 • część zabawową - wspólne zabawy dziecka z rodzicem w wodzie z wykorzystaniem kolorowych zabawek i przyborów majacych na celu uatrakcyjnienie dzieciom zajęć i stymulację rozwoju psycho - ruchowego
 • część grupowych zabawy integracyjnych - obecność innych maluchów, wspólne zabawy integracyjne, naśladowanie innych dzieci są czynnikami przyspieszającymi proces oswajania i nabywania umiejętności pływackich
 • część metodyczną zawierającą informacje i treści z zakresu naucznia pływania, realizowane w sposób indywidualny przez każde dziecko z rodzicem.

W części metodycznej realizowane są:

 • ćwiczenia oswajające z wodą - adaptacja do środowiska wodnego;
 • prawidłowe ułożenia i chwyty dziecka na powierzchni wody;
 • gimnastykę i ćwiczenia stymulujące rozwój psycho ruchowy dziecka;
 • ćwiczenia aktywiazacji pracy kończyn górnych i kończyn dolnych w wodzie;
 • ćwiczenia zanurzeń pod powierzchnię wody;
 • ćwiczenia poślizgów na powierzchni wody i poślizgów podwodnych;
 • ćwiczenia unoszenia się na wodzie, ćwiczenia rownowagi;
 • ćwiczenia kontroli ciała w wodzie, ćwiczenia zmian pozycji;
 • ćwiczenia lokomocyjne - samodzielnego przemieszczania się na i pod powierzchnią wody;
 • ćwiczenia oddechowe;
 • ćwiczenia wypornościowe;
 • skoki do wody;
 • ćwiczenia z samoratownictwa;

 


 • Niemowlęta 3-12 miesięcy - stymulacja rozwoju psychoruchowego w wodzie, zaadoptowanie dziecka do środowiska wodnego-oswojenie dziecka z wodą, realizacja  pierwszego rodzaju zanurzania dziecka pod wodę, ćwiczenia aktywiazacji pracy kończyn kończyn dolnych w wodzie. Program zajęć zawiera ćwiczenia stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka w prawidłowych pozycjach ułożeniowych i z zastosowaniem prawidłowych chwytów. Przygotowanie dziecka do kolejnych etapów nauczania czynności pływackich realizowanych na kolejnych zajęciach.

 

 • 1-2 lata - stymulacja rozwoju psychoruchowego w wodzie, realizacja kolejnych rodzajów zanurzeń, realizacja pierwszych bezpiecznych skoków do wody, wydłużenie czasu przebywania pod wodą, realizacja pierwszych poślizgów podwodnych, ćwiczenia na kontrolę ciała w wodzie, ćwiczenia lokomocyjne w środowisku wodnym. Ćwiczenia pływackie realizowane są w oparciu o nabyte przez dziecko umiejętności motoryczne np: czworakowanie, samodzielny siad, samodzielne zmiany pozycji, chód. W programie realizowane są ćwiczenia dla dzieci w wieku wczesno dziecięcym dostosowane do wieku rozwojowego malucha. Podczas ćwiczeń wykorzystywane są pływackie pomoce dydaktyczne - materace, piankowe węże, deski, dmuchane rękawki itp.

 

 • 3-4 latki - przyzwyczajenie dziecka do chwiejnych warunków równowagi panujących w wodzie, dzieci uczą się samodzielnego utrzymywania się na wodze w różnych pozycjach: w pionie, na plecach i na  brzuchu z pomocniczym sprzętem pływającym, samodzielnych zmian w/w pozycji.  Uczymy samodzielnej  lokomocji w środowisku wodnym, skoków do wody z pozycji siedząc, stojąc z całkowitym zanurzeniem i wypłynięciem z pod wody oraz pływania pod wodą. Program zajęć zawiera ćwiczenia z zakresu adaptacji do środowiska wodnego, ćwiczenia  kontroli ciała w wodzie, lokomocji w różnych pozycjach, samoratownictwa. W proces dydaktyczny wplecione są wspólne zabawy rodzica z dzieckiem oraz zabawy grupowe, zabawy wg. koncepcji Halliwick.

 

 • od ok 4-5 lat - nauka pływania poszczególnymi stylami pływackimi (bez udziału rodzica wodzie). Dzieciom które opanowały umiejętność zanurznia pod wodę wykonujemy pamiątkowe zdjęcia podwodne, wszystkie dzieci otrzymują dyplomy uczestnictwa.