AGENCJA
SPORTOWO
REKREACYJNA

 

 

SPORT
ZABAWA
WYPOCZYNEK

 PANTA RHEI - Pływanie niemowląt BOBAS - Zasady uczestnictwa


 

 •     Obowiązują wcześniejsze zapisy (telefon, e-mail, fb) oraz ustalenie terminu i godziny zajęć

 •     Kurs trwa 10 zajęć, które należy zrealizować w czasie nie dłuższym niz 13 tygodni

 •     Uregulowania cenowe określa cennik zajęć

 •     Płatność za  zajęcia można dokonywać bezpośrednio przed zajęciami - w kasie gotówką lub przelewem na konto
       mBank 24 1140 2004 0000 3902 7910 2246 z dopiskiem: "Imię nazwisko dziecka, dzień i godzina zajęć"
 •     Uregulowania cenowe określa cennik zajęć
 •     Wszystkich uczestników obowiązuje wcześniejsze informowanie o nieobecności na zajęciach (telefon, e-mail)
 •     Czas trwania zajęć w wodzie wynosi 30 - 40 minut w zależności od grupy i godziny zajęć
 •     Wejście do szatni możliwe jest na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć
 •     W zajęciach uczestniczy 1 rodzic (opiekun) z dzieckiem
 •     Na terenie pływalni dziecko przebywa pod ścisłą opieką rodzica (opiekuna) - poruszanie się wymaga zachowania 
      szczególnej ostrożności
 •     Umieszczanie dziecka w wodzie odbywa się poprzez przekazanie dziecka z brzegu osobie znajdującej się w wodzie
      (dotyczy niemowląt)
 •     Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego i ratownika jest zabronione
 •     Jednorazowe pieluchy do wody zapewnia organizator zajęć
 •     Przebieranie dzieci odbywa się w szatniach basenowych - jednorazowe pieluchy do wody nie mogą być ściągane dziecku
      po zajęciach na terenie niecki basenu
 •     Osoby znajdujące sie na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń prowadzącego i ratownika
 •     Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody prowadzącego
 •     Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności
 •     W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na zajęcia
 •     Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn niezależnych


WYMOGI PŁYWALNI:

 •     Obowiązkowe czepki pływackie dla uczestników zajęć (nie dotyczy najmłodszych dzieci do ok. 4 lat)
 •     Obowiązkowe jednorazowe pieluchy do wody dla dzieci (zapewnia organizator zajęć)
 •     Zakaz pływalnia w szortach
 •     Obowiązuje czyste, zamienne obuwie (klapki) - dotyczy również dzieci chodzących
 •     Uczestnicy zajęć zobowiązani są do skorzystania przed zajęciami z natrysku
 •     Karmienie dzieci i niemowląt nie może odbywać się na terenie niecki basenowej
 •     Na terenie basenu obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów